Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wéder gekregen heeft, en haar begeeft ie fpreeken , margaretha zulks toegeltaart nebbende, vertoond blondel zigj aan i*ien de Gravin vraagt wie hem bet bewuste lied geleerd beeft, blondel verboekt bier op, haarzulks alleen te mogen i/erklaaren, dus gaan zy ter zyde, waar pp blondel Zig aan margar3tga ontdekt en baar tevens van richard beu'icht geeft. Margaretha heeft zulks aaauwelyks ontfangen, of deelt het aan idle de aanwezende mede, die hier op blondel , welke zyn baard thans weêr tfdaet ras herkennen en hunne blydbbap toonen- Vervolgens pleegcn blonhel, williams en den landrechter raad op welke wyze zyhur.Koning richard veder in vrybeid zouden kunnen Hellen , Mi belluiten op de raad van elonüel de .iouvernkur in *t huis van wiLLiAMs.daar viy door blondels list zal komen, in verzekering te neemen, midlerwyl mee tiet Krygsvolk dat margaretha verzeld tiad, bet kasteel te beftormen en riI-hard zo 't mogelyk is te verloffen. ivilliams thans van alles onderrigt veinst üig, tegen zyne dochter lauretie zeer wél te vrede te zyn, die niet weinig Verwonderd is te zien dat blondel niet aneer blind is, deeze verbaalt haar hier 'pp, zonder dat willia»;s het febynt te nnerken, dat de gouverneur haast ten ba**

Sluiten