Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. (7Ö)

haaren huize zal weezen, waarover zy zeer verheugd is. Kort daar na kpmti antonio met de Bruilofsgasten enetniget boeren en boerinnen, die de looze blonr>Ei. daar befcliikt had, al danffende en. zingende binnen. Onder het dansfen ver-1 febynt florestan die zig by laurcttei voegt en by bet laatfte gedeelte van deni dans hoort men van binnen de trommels roeren, op welk geluid florietan tem eerden vertrekken wil, doch word zeer fpoedigdoor williams en eenige Olfiicuren van 'ttgevolg van margaretha, met ontbloote fabels tegen gehouden , en tot) zyne croote verwondering gevangen genomen , en terwyl de Ridders en Ujjicie:iin florestan naar binnen geleiden, vertrekt williams om zig by blondel te(. voegen. Hier op veranderd bet Tooneeb en men ziet de beflorming van de Kor»'|' tres. Men ziet blondel en william».», zig als aanvallers vertoone". blondel ge-| waar wordende dat de verdedigers inge*| tal aangroeien en de (tonnende menigte te. rug dryven, werpt zyn bedelaars gewaad, weg en vertoond zig in zyn ridderlykei -kledereni Stelt zig vervolgens aan 't booTd van eenige fchansgraavers en valrj|ï op den bouwvallige muur van de Iterkteaan , om er een brede in te maai en. Ge-:D duurendis dit alles vertoont zig richariji bu'i

Sluiten