Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cro . ..

lih'ovenop dï Fortres, en verdeedigt zi|. ifchoon ongewapend , met de grootje kloekmoedigheid tegen drie gcwapcnden Welken hem niet los willen laaten. undtrtusfcben valt de bcuormdc muur en iBi.ondei. vliegt door de gemaakte hrelte, maar richard , doortleekt een der Jo*j Ldaatendie hem vasthielden. wiens label li? ;aan richaro overgeeit, waare op deoveirice Soldaaten die nog tegenOand bieden, '.vsrdreven worden, richaro dus verlost \zynde werpt blomofl zig aan zyn- voeeten en word door den Koning omhelst. 'Vervolgens komt op het geroep van lang •leeve richard, margaretha, gevolgd fan haaren ftoet en een groote menigte nop het Toneel, en valt , r>cparo m iVrybeid ziende , door overmaat van 'ivrcugd in de armen, van haare StaatiWrtwe», welken haar tot voor den '(Verlosten Koning geleiden. fi.orestaN iwordhier op door williams en den land.jjechti-r voor de voeten van richard egebragt, welke het zydgeweer van den gouverneur , thans in handen van den ,/landrechter zynde, aan florestan te uiig geert, margaretha geduureude dee:tze verrigtingen weder by haar zeiven ■tgckomen zynde, betuigd haare blydfci ap iroVer riChards gelukkige wedervinding en 'iVeriosfioe, piyst blondel niet weinig ove?

Sluiten