Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(990

Prent Kgoii, Vryheer van Furtfleni berg, Bisfcbop van Hildcshtim, Geb; den 10 May, 1757. ii Frederik ChnfMan, Hertog van Hnljlein Atigujlenbtirg, Geb. denö April 1721.

17 Frederik Karei Lodewyk, Hertog vata

Holjléin Beek, Geb. den 30 Aug. 1757; li8 leopold II , Keizer en Koning van,

hongaryf.n en bohsmem, üeb. den

5 May, I7+7. 29 Maximiliaan , Aartshertog van Oos.

tenryk, Keurvorst van Keulen, Ctb:

den 8 Dec. 1756. ;cjo Petrus van Byron , Hertog van Koe)'

land, Geb. dep, [5 Febr. 1724» Ijl Peter Frederic Lodewyc i Prins vse

Holftein Oldenburg, Bisfcbop van

Lubelt, Geb. den 17 Jan. 1735.

132 Cezar Conflantyn, Graaf van Hoens-

broelt , Bisfcbop van Luik , Geb. den 27 Aug; 1724.

133 E-nanuelde Rohan, Grootmeester van 'Maltna, Geb. den 19 April, 1723.

J34 Adn'f b'redeii.i IV, Hertog van BleklenburgStreütsz, Geb. den 5May 1738.

335 Frederic Frans, Hertog van Mekiaiw 1 < Schverin. Oeb. den to Dec. ly^Cu

S'gS Hercules Reinaldus, Hertog van Modena, Geb. den 22 Nov; 1727.

.'37' Frederik Karei, Vryheer van Ertbai, Keurvofst van Ments en BhTcbop >>»n Worms, Geb. den 3 Jan. 1710;

e i

Sluiten