Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1*)

XXVI.

De Cömmiflaris zal verplicht zyn te doen den navolgenden eed:

„ Dat zweere ik, dat ik my in de bediening van Commis„ faris der Postwagens tuflèn de Steden Middelburg en Vlis„ iingen getrouw en eerlyk zal gedragen, dat ik my zal regu„ lceren na de Ordonnantie, by Hun Edel Achtbare op het „ voorfchreve Veer gemaakt, of nog te maken, en voorts al„les doen, dat een goed Cömmiflaris verpligt is te doen.

Zoo waarlyk helpe my God Almachtig!

Aldus gedaan en gearrefteerd ten Rade der Steden Mid*delburg en Vliflingen, den 24 Mey 1783.

My bekent My bekent

(en was geteekend) (en was geteekend)

P. CHANGUION. N. C. LAMBRECHTSEN.

Sluiten