Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ k 4 ' ' 36

BIJDRAGEN

TOT DE

WIJSBEGEERTE

ê N

RECHTSGELEERDHEID.

BEVATTENDE

EEN AANTAL MEMORIEN; INSTRUCTIEN; RAPPORTEN; C O N SUL T ATIE N , ADVTJSEN; " TSri"5-S^I v-jc ö ; »£,»m,ni£N; ADVERTISSEMENTEN VAN RECHTEN EN ANDERE VOÓRNAAME STUKKEN, OP BEIDE DEZE WETENSCHAPPEN BETREKKING HEBBENDE.

Hy kan niet berispt gorden die het publieke recht volgt.

alle u. def. •& Reg. van Rechten.

TE M 4-T?ipL DAM B \'

W. V F;*R: M A N D E I.

M D C C X C I X.

Sluiten