Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D e Rechtsgeleerdheid, gebouwd op de rechtvaardigheid, heeft haaren invloed op de gantfche zamenleving van den mensch, zy is de wysheid des rechts (o) en eene kennisfc van goed of kwaad (6): te regt, zegt gkótius, dat zy op het ruimst genomen, in zich alle de andere deugden bevat (e)-

De Wysbegeerte zegt cato is eene waare verfiering en artfenye de» gemoeds, niet alleen om de gemoedsgebreken te verbeteren, maar zy is een middel om de ziektens van het lichaam af te houden (^),hippocrates geeft 'er deze defenitie van: „zy is de onderrichting in 'smenfchen

zeden, leercnde het lichaam en deszelfs wérkingen in 3', eene goede orde te houden."

Deze twee zo nuttige — zo noodzakelyke van den anderen onaffcbeiddelyke Wetenfchappen, zyn, dank zy de

vcr~

(a) L. i. ff. de Jujl. 9 y*fy;S ffi-) Vinnius ad, §. I.ift-. Juft. 9 'Jut. (c Inleiding lot de Uoll. RièktSgel part fr'm, (_d) heiman, Deenfche Britven, V. D,. 98 Brief. A 2

Sluiten