Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ DRAGEN

tot d s

WIJSBEGEERTE

E N

RECHTSGELEERDHEID.

I. QU^SÏ.

Indien wy ons een reeks van jaaren terugwaards herinneren, wat 'er in deze Republiek ten opzigte der Militaire Jurisdictiën is voorgevallen, en vooral, de beruchte zaak van J. E. de Witte, Vaandrig geweest, in dienst dezer Lande, dan zal men de grootrte toejuiching moeten geven, aan dat Placaat, waarby de gewezene Hooge Krygsraad en deszelfs Jurisdictie is vernietigd — de ichroomlyke gevolgen, dat een' misdaadiger of onder prafumtie liggende burger, wanneer dezelve van zynen dagelykfche en competenten Rechter wordt afgetrokken, zyn te overvloedig bekend, de Vaderlandfche Gefchiedenisfen tekenen dit aan, cn geven ons het voorbeeld in den oniterflyken oldenbabneveld, die door de wraakzucht van eenen Mauriu, van zyne bevoegde

Reen-

Sluiten