Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 16 )

Rechters afgefcheurd, en voor 24 gedelegeerde Rechters gcfleept wierdc - dan dank zy de verlichting! wy die tyrannieke tyden niet meer beleven, dat een burger van zynen dagelykfchen" Rechtbank' kan worden afgetrokken — de Staatsregeling is hier

in zyne waarborg. Dan met dit alles, wie

had na de omwending van zaken, in den jaare 1795 voorgevallen, kunnen denken, dat een verfchil tusfchen een Militaire en een Burgerlyke Rechtbank — tusfehen Bailluw en Bailluw — een ongelukkige meer dan twee jaaren, zonder een vonnis, in den kerker zoude hebben doen zuchten, en hem met den angften des doods laaten wurflcien — Hiervan is echter een voorbeeld , hetgeen wy om de interesfance van de zaak, als om de gevolgen, zo na mooglyk,zo voor den jongen Rechtsgeleerde, als voor den Wysgeer, in zyn geheel zullen plaatfen — beide en Rechtsgeleerden en Wysgeer, vinden hier eene (toffe, die hemd ienftig kan zyn.

SPECIE FACTI.

Johannes Repp en Ludwich Krantz, foldaaten onder het eerde Regiment Waldek, te Middelharnis in guarnifoen leggende, gaan op den 17^ Maart 1796. des avonds om zeven uuren, by lichte maan, terug van Stad aan het Haringvliet, naar gemeld Middelharnas , ontmoeten op den dyk digt by het dorp&ai, eene by hun onbekende vrouw: J. Repp fpreekt die vrouw aan, vraagd om eenig geld, en doet haar, na geld in haar zak voelen — De vrouw verzoekt, dat zy haar niet wilde moeijen , dat zy was een we.

du-

Sluiten