Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

Voords, ware het dat de twie beklaagdens elkander geholpen hadden, gelyk zulke gevallen ook in het Crimineele bekend zyn, dan zoude 'er, daar 'er twee waren , waarfchynlykheid voor het gepleegt geweld zyn. — Maarzy bekend eerst met den eenen, terwyl den andere van varre ltond, en vervolgend* met den anderen, toen de eerfte weg gegaan was, te doen gehad te hebben.

En zoude men te veel zeggen, zo men (lelde, dat het onmooglyk is geweest, dat een alleen, zo zy zich niet meer pasfief dan verweerende gedragen had, haar had kunnen verkragten. Was het een jong meisje, die zaken geheel onkundig, geweest, ja — in zulk eene had het kunnen vallen, maar daar het in en met een vrouwsperfóon voor zo veele jaaren en ondervinding, welke, zo zy zeide, eene weduwe is met kinderen, onmooglyk viel, zoude wel kunnen gedemonflrecrt worden.

Dan dat daar gelaten en aan de onderwerping van des overdenkende overgegeven zynde,en zonder van haare politie, welke zy opgegeven heeft,iets te reppen, mag ik nog wel vragen, zoude zy, naderhand haar eigen ftaat en doen overdagt hebbende, niet daarom ten voordeele dèr Beklaagdens , by haar Request gefproken hebben, denkende dat de doodftraf te zwaar en niet overeenkomftig zoude zyn met het gepleegde, als geen eigentlyke vrouwenkragt geweest.

't Is waar, gelyk de Rapporteurs zeggen, haare vergeving is niet genoeg, om de fchennis van de publieke weg, weg te nemen , maar dan is dat zulk een fchennis niet, en zo al, hier toe dient 't pardon en is daar gefchikt toe.

En,'

Sluiten