Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3? )

uitgebragt, om het welk zy wel eens van openbaart moord betigt geworden zyn.

De Rapporteurs vermeenen, dat de Dronkenfchap zo groot niet zou geweest zyn ; daar zy beleden hebben te Stad aan- het Haringvliet, in de herberg ten Zoopje gedronken te hebben, en maaken daar van

ÉÉN SOOPJE.

Dan ik vinde in die uitdrukking één Soopje te gaan drinken, gantsch niet'tbewys, dat ze niet meer gedronken zouden hebben; het fpreekwoord van een Soopje te gaan drinken, en de ondervinding leert anders — of zouden ze dan ook willen, dat iemand, die op een glas wyn vevz-ogc wietd, maar één glas kwam drinken. Het bewyst immers te veel, en dus niets.

Ook

deert tot de dood, zo als genieldcn van ier Haven dan ook by vomiisfe is gecondenineerd om onthalst te worden. — De Utrectnlche Advocaaten van Coesveld en B. Schotanus, advifeerden den 12de November 1640, favorabelder, in de zaake van Wouter Cornettsz, die een neerlaag in dronkenfchap had begaan, omdat het Placaat van Keizer Karei, 7 Oftober 1531 wel zegt, 'er geen remisfie zal verleend worden, aan doodflage in dronkenfchap gedaan, doch dat hetzelve Placast niet fpreekc van die geene, welke niet gewoon waren zich dronken te drinken. — Vide Utrechtfehe Cotifult. Part UI, Conf. 45. Dat in dronken- 3 febap, de ftraffe altoos ligter moeten zyn, dan wanneer het nuchteren gefebkd, is het gevoelen van J. Scarcerius en V. Schrasfer, welke in het geval van eenen Marcus Jansz, die dievery sepleegt op een Schip had, vermengt met geweld en bedreiging, alzo advifeerde, omdat hy, toen hy de dievery pleegde, dronken was. llid Confult. 132. Zo wel als dit nu plaats heeft in mindere misdaaden , waar toe de wet de doodltraffe bepaald , kan zuiks op misdaaden van eene hogere graad in droDkerifcliap begaan , ooit gtiippliceerd worden,

C 2

Sluiten