Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 75 )

het voorfz. gedecreteerde en daar uit afgelegde wettige gevolgtrekkiuge:

29. met de Gedaagdesfe by Requeste geaddresfeerd, aan de Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland voornoemd.

30. en daar byna het in fubftantie poferen van bovengemelde redenen en middelen verzogt:

31. voorfchreve huwelyk te disfolvercn.

32. met dat efFect, dat den Eisfcher als ook dö Gedaagdesfe, des goedvindende,een ander huwelyk zouden mogen aangaan:

33. op de vooiTch. Requeste, by appoinftemente van dato 8 Mey dezes Jaars.

34. was verleend Nihil Mc, met renvoy van dé ondergetekendens aan de ordinaris Jufiitie.

35. Dan den Eisfcher zich vervolgends met de Gedaagdesfe, op grond van het voorfch. appoinctement, by Requeste ten zeiven einde tenderende, hebben geaddresfeert aan dezen Gerechte,

36. dezelve daar op. al wederom de allerönverwagttc dispofitie hadden ontvangen, van ordinario modo te procederen;

37. en dat alzo aan den Eisfcher geene andere Weg meer overfchietende:

38. dezelve midsdien was te rade geworden:

39. den weg van rechten in te liaan: —

40. en tegen de Gedaagdesfe, na dezelve nauwelyks voor dezen Gerechte te hebben doen dagVaarden , te doen en nemen de volgende conclufie.

Mits welke en andere redenen en middelen in tyd en wylen (is het nood) nader te allegueeren,

Sluiten