Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76 )

de voornoemde Procureur in den name ais bo« ven, alvorens eisch te doen, doènde d'ec'aratoirv verklaarde den Eisfcher van zyne zyde genegen zynde, voorich. huwelyk te- disfolverenen de Gedaagdesfe van haar verbindenis en belofte, by het adngaan van voorfch. huwelyk gedaan, geheel te ontflaan i en onder beneficie van dit declaratoir, eisch doende concludeerende-, dat den Rechter orn redenen voornoemt zal verklaai ren, dat de band des huwelyks, tusfehen den Eisfcher en de Gedaagdesfe fubfifterende is gedisfolveert, met vrylaating aan den Eisfcher, van des begerende, wederom met een ander te .mogen trouwen. ,

, Makende in cas van contradictie, mede eisch van

kosten , ofte tot anderen &c. De Moraaz als Procureur van den Eisfcher, exhi.

beert zyne procuratie, doet eisch en concludeert

als in gefchrifte.

. Penning, als Procureur van de Gedaagdesfe exhibeert procuratie, cn ten volle advouerende de middelen cn poficiven van des Eisfchers eisch, confenteerd midsdien in dezelve Eisch en Conclufie, zo als die is leggende, onder de fpeciaale mids en bepaaling nogthans, dat het ook aan haar gedaagdesfe zal vryftaan, om des goedvindende,' met een ander te mogen trouwen.

De Moraaz, voor den Eisfcher accepteerd het yoorfchreve Conlent, onder' de daar by gevoegde mids, en verzoekt daarop condemnatie.

Penning, voor de gedaagdesfe confenteerd in de

ver-

Sluiten