Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 88 )

door een Rechter of Rechbahk in de uitvoering der wetten of derzelver form begaan, daar van, volgends het 288 Articul der Staatsregeling, aan den ^gent van Jujlüie behoord te worden kennis gegeven. Gylieden, Burgers Reprefentanten \ hebt ook getoond geene verdenking tegen dit Hof, aan welks candeur en activiteit, zo veel ons bekend is, niet word getwyffelt, te hebben opgevat, en geene zodanige verandwoording van ons te vorderen ; maar gy zendt, dit Request aan ons, om te dienen van bericht, confideratien en advys. en dus voor eerst, om aan u op te geven een fummier verflag van deze zaak; in de tweede plaats daar by te voegen, onze eonöderatien over dit Request en om ten derden; als een neutraal en door uw geaccrediteerd Gerechts, hof, aan u raad te geven, op hoedanige wyze, door uwe Vergadering, naar onze gedagten, op dit Request, zoude behooren gedisponeerd of gerefolveerd te worden.

Aan dit uw gerefpecteerd decreet, trachten wy met promptitude by dezen te voldoen , en zullen hier by te gelyk van het een en ander gebruik maaken, van het geen aan ons door den Procureur Ge. neraal, by zyne voorfz. Memorie is opgegeven.

In de Maand November 1798. wierden gejyk zeer bekend is, eenige perfoonen op last van het Uitvoerend Bewind , uit hoofde van famenzweering gearrefteerd, onder diegenen, welke het eerst geqrrefteerd wierden , waren de hier voorgenoemde Voogd, Ruisch en van Groeneveld, en eenige dagen na deze wierd onder anderen ook de voorn Meyer, op last ais boven in arrest genomen, tiet IJitvoe.

voe»

Sluiten