Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 ¥

SSs/amen der Diftric- Getal der Naamen der Kiezers.' ten- Kiezers.

Cornelis Turkenburg de Jongfte.

• . < Carcï BalthafarKoop»

Alphen, Rietveld ± LSjaj «a/2. >/> Cony en Rijneveld. 5 lezers. neniurgm

Nota De vierde en vijfae.Kiezers niet genomineerd.

•nfl'ï' '•iKSfrl SfnsO ï

p iftö/tf. Dipm No. 3.

Jacob Breeroo. Arts Rodenburg.

Mazerswoüde. 5 , Andriesv ander Me,'.

3 -jan Arend van der

■ Buren.

Muteert Schiebroek. Hoogeveën; • 1 Jan Voorwinde.

Benthoorn; t _ öjj^**

Benthuizen: . ma Ufo putton.

Hcndrtk van Oordt.

Zegwaart. i —-—— Jacsbüs Oiervïiet.

So5termeër metdè , Driemans PrJldef, 'Johannes van Trigt,

étt Soetermeer- 3 1 Kon van der/Piell

|che Meer onder Pieter y-an Dyk.

. ■■ ' * •,\..v,-.~vi\. k Jg'rf

aki .Vw'.t»iï_ a 1 ü j>.

A 4 Stomfr-

Sluiten