Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*tf. IO >

Naaroen der Diftric- Getal der Naamen der Kiezer», ten. Kiezers.

De Boekhorst. i Kiezer. ^ Kie*€r gecom"

pareerd.

Sasfenheirn». i —1 Jan Hendrik Spruit*

Hoogeveenen en i Geen Kiezer gecom*

de Zilk. pareerd.

? Uit het Hoofd-DiflriA No. 5.

Lkfe. % Geene Kkzfs

0 compareerd.

Hillegom. 3 PJrjfr VT ■Lit?1''

° Willem Rutgrok

Bennenbroek» ï Ge„ene

compareerd.

Heemfteede. 2 ■ Ut fupra.

Nieuwerkerk, ^ ,

Zuidfcnalkwijk en 1 Fteler Jacobs^

Vijfhuizen. Kro0!U

Willem Nieuwenhov* Ilaarlcmmerliede. a - ven

Jan de Put.

Tetterode, Aal- ,r.

bertsber? en de 2 Gcene K,ezers ge-,

. Vogelenzang. ' compareerd.

Bof- Ambagt. 1 Ut fupra»

Hout*

Sluiten