Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i3 >

Tan het 2. Hoofdftuk van 't gefanétioneerde Reglement , door Hoog-Heemraaden en Hoofd-In= gelanden was goedgekeurd. Dan of

- b. dezelve zal worden verklaard aan te loopen regens de tegenwoordige orde van zaaken; en al» zo van wegens Ingelanden van Rhijnland, op de vernietiging of niet goedkeuring dier Keuren en Ampliatie, bij Hoog-Heemraaden en Hoofd-Ingelanden , zal worden aangedrongen. Na gehoord te hebben de alleguatien van onderfcheide Leeden, wordt geinffitueerd appel nominal, en met 8ï. teegen 23. ftemmen geconcludeerd, en' Gerefolveerd, te perfifteeren bij het geresolveerde van den 30. Mei] 1796, en de Ambachts- en Polder-Reeke» vingen niet meer, gelijk bevoorens gebruikelijk was j ter Vijie, approbatie, of confent van Hoog- Hecmraa* den te brengen.

Vervolgens voorgedraagen zijnde het idepoincl, a°. Of tot de vernietiging dier Keure geconcludeerd wordende, aan Hoog-Heemraaden en Hoofdingelanden niet zal worden verklaard; dat het de wil van Rhijnlands Ingelanden is, dat de Beftuurders van Ambagtcn en Polders, na dat de Rekeningen en Bijlagen , agt dagen te vooren, ter vifie van Ingelanden hebben geleegen , zullen behouden het recht varf Pandinge reien de onwiiligen, van alle zodanige omflagen, als na tijdige en behoorlijke oproepinge, zoo ten zuivering van de fiooten der Rekeningen, als ter betalinge van gemaakte kosten, door de meerderheid der praefente Geinteresfeerdens, of derzelver Gecommitteerdens, zullen worden gearresteerd. —

Es

Sluiten