Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 19 >

En mitsdien tegen dezelve geprocedeert, als bij de Big. en volgende Keuren van het Hoog-Heemraadfchap, tot de 225. ïngefleten, wordt omrchreeven, evenals of tot de gevorderde omflagen, confent van Hoog - Heemraaden was geobtineerd ; gereftrveerd nogthans aan ieder Ingeland zijn goed rcchr, om zijne bezwaaren tegen de gemaakte kosten, bij HoogHeemraaden in re brengen ,mirs, in 't ongelijk gefield wordende , betaalende de kosten. — En dat gevolgelijk de 219. tot de 225. Keuren beide ingefloten, in zoo verre, door Hoog-Heemraaden en Hoofd-Ingelanden worden goedgekeurd.

Proponeeren die van Leyderdorp: dat men zal behouden het recht van pandinge, voor zoo verre dat niet ftrijdig is met de aangenoome principes.

Na gehoord te hebben de alleguarien van Veelen der overige Gedeputeerden, wordt bij groote meerderheid Geconcludeerd.

JJat aan Hoog - Heemraaden en Hoofd-Ingelanden zal worden verklaard; dat het de wil van Rj/ijnlatidsch Ingelanden is, dat de Beftuurders van Ambachten en Polders, na dat de Reekeningen eit Bi'laagen , 14. daagtn, of ten min ff en 8. daagen te vooren, en na behoorlijke Publicatie, Afftxie, mitsgaders advertentie in de Couranten, of op zodanige andere wijze, als ieder Beftuur, in den zijnen, tot het geeven der meeste publiciteit zal oordeelen te behooren, ter Secretarije, of op eene andere bepaalde vertrouwde plaats, ter Pifte van Ingelanden , hebben geleegen, zullen behouden het recht van pandinge, teegen de Onwilligen , en alle zodanige omftaagen, als, na tijdige en behoorlijke B 2 op'

Sluiten