Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 20 >

oproepinge, zoo ter zuiveringe van de Jlooten der Reê« ■keningen, met exhibitie der documenten en quittantien der reekeningen van het laast voorige Jaar, als ter bet al inge van gemaakte kosten, door de meerderheid der praefinte Geinteresfeerdens, of derzeiver Gecommitteerdens , zullen worden gearrefteerd. En mits dien teegen dezelven geprocedeerd, als bij de iigde Keure van V Hoog - Heemraadfchap tot de 225. ingeflooten, word omfchreeven, even als of, tot de gevorderde omflaagen, confent was geobtineerd; gereferveerd nogthans aan ieder Ingeland zijn goed recht, om zijn bezwaaren teegen de gemaakte kosten, bij Hoog-Heemraaden in te brengen, mits bet aaiende dekasten, in gevalle zodavig Ingeland wierd in het ongelijk gefield; En dat gevolgelijk de 219. tot de 9.25. Keuren, beide ingeflooten, voor zoo verre die niet met de jeegenwoordige aangenoome orde van zaaken bevonden zullen worden tefirijden, door Hoog-Heemraaden en Hoofd-Ingelanden zullen worden goedgekeurd. Hier meede heeft de Praefident de Vergadering gefcheiden op reces rot Namiddag ten 4. Uuren.

De Vergadering des Namiddags ten 4. Uuren weder geopend zijnde , draagd de Praefident voor het ^de poinSl.

30. Daar door zoo veele Ingelanden , over deal, of niet fchadelijkheid der Puntdammen voor de Sluizen op halfwegen, bijzondere begrippen gekoesterd worden , en het gevolgelijk zeer noodzakelijk is, dat eenmaal alle discusfien dien aangaande, onder Rhijnlands Ingelanden worden afgebrooken.

Of

a. de

Sluiten