Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 21 >

g. de Puntdammen zullen worden geamoveerd , ja,

dan neen ? En zoo ja,

b. wat, zoo tot confervatie van de Sluizen, als ter voorkooming van het flaan der buiten deuren, in plaats zal worden gefield ?

En of

c. Stovmdeuren, ingevolge het model op het Gemeenelands Huis te Leyden te zien, zuilen worden geëmploieerd,

Dan,

d. het werktuig te Hazerswoude gefchetst en aldaar bij den Burger Swart te zien ,

En,

e. hoe en op wat wijze daar omtrent zal worden te ' werk gegaan? of beide de Pumdammen te gelijk , dan op onderfcheide tijden en wijze zullen worden geamoveerd, en hoe? — en of men vbor die Sluis, alwaar geen Puntdammen zijn, waar nogthans dezelfde noödzaakelijkheid is, om het flaan der deuren te beletten, of voor de bovengemelde, daar nu Puntdammen zijn, het eens met een nieuwe Machine zal beproeven, 't zij reedsbekend, of doorlngilanden nog uit te denken.

Leimuiden, wil 2. Puntdammen laaten blijven, zoo als ze nu zijn ; en voor de derde Sluis, Stórmde ure1 n.

'De Praefident proponeerd, om verfcheide bij hem Gealliegueerde reedenen, de Puntdammen provifio-' neel te laaten blijven,'tot dat een nader onderzoek desweegens zal zijn gedaan.

Slompwijk, Zoetermeer en anderen, willen de Puntdammen geamoveerd hebben,

B 3 Noord-

Sluiten