Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C QSt 3>*

Slosrdwijk, dat 'er, door Hoofd- Ingelanden, ees

Commisfie tot die werk benoeu.d wo.de.

Leyderdurp, is van meeninge, da: ieder Gedepu. teerde ter deezer Vergadering genoeg geïnformeerd zij, weegens. aeeze zaak; — de: hal yen dat men in omvraage moet brengen; of de Puntdammen zulien geanoveerd woiden, Ja, dan Neen?

fVaddinxveen, is 'er voor, om eenige Machine te probeeren.

De Praefident proponeerd: dat de Advifen zullen worden gehoord en opgenoomen. Deeze zijn geweest driederlij:

i°. Om, alvoorens de Puntdammen te Amoveeten, voor de Sluis, waar geen Punidam isj met Stormdeuren, of eenig ander Wemuig een proeve te neemen.

fio. Om bij piovifie i, der Puntdammen te Arno. veeren.

3°. Om de Puntdammen weg te neemen.

De Praefident Held voor het 3de poinél, en proponeerd deeze zaak ce ftelkn in handen van eene Com- ' mislie.

Gedeputeerden van Zoetermeer verzetten zich daar teegen; declareeren geen aandeel te neemen in het nomineeren der geproponeerde Commisfie, alvoorens de praeallabele qiiatstie gedecideerd zij: zullen de Ptintdammen geamoveerd worden, Ja, dan Neen?

De Praefident reïrereerende zijn propofiu'e, infHtueerd appelv nomina!.

Bij meerderheid van 59, teegen 32. Stemmen wordt

Ge,

Sluiten