Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< s >

Vergadering van Gedeputeerden van Ingelanden van Rhijnland, gehouden in het Gemeenlandshuis binnen Leyden, na voorgaande befchrijvinge van Hoofd Ingelanden van Rhijnland, bij derzelver Misfive in dato den 9. September te vooren, aan de refpeétive Municipaliteiten en Regeeringen van de Diftriéten en andere Huishonde- * lijke Verdeelingen van denzelven Lande; en zulks ingevolge en ter voldoeninge van het Decreet van het Provinciaal Beduur van Holland, in dato 29. September 1796.

"Woensdag den 17. September 1797, Het Derde Jaar der Bataaffthe Frljheich

De Gedeputeerden, ingevolge de gedaane be» fchrijvinge, zijnde bij eengekomen, zoo zijn door de Burgers Hoofd-Ingelanden van Veen; Drost en van der Snoek, als daar toe bij het Collegie van Hoofd - Ingelanden gecommitteerd, de onderfcheide credentiaalen opgehaald en op eene Lijst gebragt.

Sluiten