Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 >

Waar na door dezelve Commisfie de Vergadering is geopend, met communicatie dat de/elve de ingekome credentiaalen in orde had bevonden; en uit welke, na gedaane overleevering der Lijste, is gebleeken, dat tot deéze Vergadering waaren afgevaardigd de navolgende Deputaüeu.

Lijst der Burgers , welke uit de hier natemelde Diflriclen of andere huishoudelijke Verdeelingen in Rhijnland, tot de Vergadering, door Hoofd-Inge* landen deszelven Lands, tegen den 27. September 1797. befchreeven, zijn Gedeputeerd, en het getal der Itemmen, welke door ieder, naar de grootteder Contribueerende Morgentaaien, moeten worden uitgebragt:

BiftriAen of andere Huuhou- Getal der Naamen der Gedc- | delijke verdee- Stemmen. pmeerdens, lingen.

Uit het Hoofd • Diflrict No. 1.

Leyderdorp, 3 Stemmen. £uffh Mffr. en J jakob van Rhijn.

J P. Pompe van Meer» koudekerk. a dervoort en

flend. van der Mark, ïiQjgtïiad.-. I < jan Meyeu

Qutfe

Sluiten