Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2(5 >

ftuur van Haarlem en den Raad der Gemeente van Leyden, wegens de zoo abufive voorgewende onwettigheid der fesfie van deeze Vergaderinge, op den 35. April laatstleeden; als met relatie tot het befluit van Dijkrichter en Hoogheemraaden van Rhijnland in dato 20. Meij daar aan volgende; waar bij de voorn. Dijkrichter en Hoogheemraaden hebben kunnen goedvinden, de genomen befluiten van Gedeputeerden van Ingelanden ter Vergadering van den voorfz. 25. April, voor als nog te houden in ftatu; zoo is op het geproponeerde van Gedeputeerden van Soetermeer, en het gepraeadvifeerde van den Voorzitter, na deliberatie en gehoord de Confideratién van onderfcheiden Leeden , goedgevonden en verftaan, dar deeze "Vergadering zal verklaaren, gelijk dezelve verklaard bij deeze, dat zij aan de eene zijde alzins approbeereude het gehouden gedrag en de verrichtingen van Hoofd - Ingelanden van Rhijnland , in , en met relatie tot de gepretendeerde fuftenuen van het Stadsbestuur van Haarlem cn den Raad der Gemeente van Leyden, omtrent de Abufive voorgewende onwettigheid der gehoudene fesfie deezer Vergaderinge op den 25. April laatstleeden; niettemin aan den anderen kant ten hoogfte afkeurd het befluit door Dijkrichter en Hoogheemraaden van Rhijnland , op den 20. Meij daar aan volgende, genoomen, waar bij de Refolutien deezer Vergadering^ van den gemeldan 25. April, pretenfelijk gedateerd, en mitsdien tot hier toe in de executie derzelven effectivelijk zijn gefurcheeid; en dat voorts Hoofd-Ingelanden van Rhijnland, namens deeze Vergadering, zullen worden verzocht en gequalificeerd, gelijk gefchied bij deeze; om aan het' Collegie van HoogHeemraaden van denzelven Lande, (en zonder ten deeze te advoueeren de Relatie van den Dijkrichter van Rhijnland) in naam van derzelver origineele committenten, Rhijnlands gezaamlijke Ingelanden, kennisfe te geeven, dat het hunnen wil en goedvinden is, dat zonder eenige verdere ftateéringe, lurcheauce of belet daar aan'toetebrengen, door Hoog-

Hecmi

Sluiten