Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< -.6 >

Daar derhalven de redenen, welken ons op den 35. Meij deezes Jaars hebben gepermoveerd, om de befluiten, die door de Gedeputeerde Ingelanden van Rhijnland, op den voorfz. 25. April daar te voren zijn genomen, te houden in ftatu, en waar van wij UI. des tijds bij extracT: van onze ten dien opzichte genomene Refolutie hebben geïnformeerd, als nog fubfilteeren, zoo vinden wi] ons dien volgende verpligt, om bij dezelve Refolutie te perfifteeren, en UI. daar van bij deezen kennis te geeven, ten einde zulks verder te communiceeren ter plaatfe daar Gijl. zult oordeelen dit alzoo te behooren.

Hier mede verblijven wij, na toewenfching van heil ea aanbod van Broederfchap,

Hoeg-Heemraden van Rhijnland,

Leyden den 28. Ottober 1797, 4. L. B. T.

VRIJ-

Sluiten