Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 23 >

vorens door Particulieren, roede volgens een Costu» me of ingevoerde gewoonte, moesten worden ge* vraagd; dog die bij eene Publicatie van Dijkgraaf en Hoogheemraaden van dato 4. November 1795. is vernietigd, om de ruste en profijte van d* ingelanden, Inwoonderen en Ingezetenen, te behartigen, 't welk: onzes bedunkens verder gaat, want door die Publicatie worden veele Inwoonderen en Ingezetenen, die geen Ingelanden zijn, en geen penning ten voordeele van Rhijnlands Kas opbrengen , ontheven van onnodige kwellingen en kosten, waar in dezelven volgens een ouder Costume of gewoonte vervallen waren.

Vermeenende hier mede aan TJh begeerde te hebben voldaan, blijven wij met achting, en na toe wenfching van heil,

Uwlfeder Medeburgers,

De Hoofd-Ingelanden van ', Rhijnland,

Sluiten