Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 30 >

ook gemeend, in hun zeiven geen fflagf. genoeg té bezitten, om de meer gewaagde gewoonte, het zij door een vermindering der Confent gelden tot 9 Gulden, het zij door een geheele afichaffbg derzelven te vernietigen , en alzoo op het 14. Articul van het Rhijnlands Reglement te impieteeren, zoo lang het zelve in weezen is, en door geen wettig befluit van elders geannulleerd, en kragteloos is gemaakt geworden.

Daar echter deeze 36. Gulden onder het oude Beftuur verdeeld wierden onder de gezamenlijke Hoogheemraaden tot 27. en onder den Secretaris tot 9. Gulden, en daar na onder het Provifioneel Beftuur de 9 Gulden, waar op toen de Confent gelden van eike te Verveenen Morgen Lands bepaald worden, door den Secretaris alleen genooten wierden, zoo hebben Hoogheemraaden, bij de vernietiging van de meergewaagde Refolutie van het Provifioneel Rhijnlands Beftuur, en de introductie der 36. Gulden Confent gelden, tevens beflooten, dat dezelve gelden zouden werden geftort in Rhijnlands Casfe,, en alzoo befchouwd als een eigendom van alle de Rhijnlandfche Ingelanden, zoo als dan ook dieswegens reeds een fom Van ruim negen duizend Guldens is ontfangen, en ten . voordeele van het Land van Rhijnland belegd geworden».

RAP-

Sluiten