Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3i >

Litt. F.

RAPPORT van de Commisfie, op den 27. Septb, 1797. jongstleeden, ter Vergadering van Gedeputeerden van Rhijnlandsch Ingelanden benoemd, befiaande uit de Burgers:

Ar ent Reesfen, Prefident.

Johannes Huygens, Vice-Prefid.

Mr. Frangois Pieter de Bas, en

Johannes van Trigt, Secretarisfen.' aan de Vergaderinge van Gedeputeerden van Ingelanden van Rhijnland, ten voorfz. dage, tot nadere befchrijving, op recesgeadjourneerd.

Bij de laatstgehouden Vergadering van Gedeputeerden van Ingelanden van Rhijnland, den 27. September 1797. 1. 1. tot nadere befchrijving op reces gadjourneerd, in deliberatie gebragt zijnde het 4. point, door Hoofd-Ingelanden, bij hunne befchrijving van den 9. September daar bevoorens opgegeeven, luidende:

Dat zij vernomen hadden, dat de bewuste reparatie aan de groote Huis te Sparendam gedaan was, bevonden van volkomen effect, te zijn, en de proef hadde doorgeftaan; dat zij ook van die geenen, die ter examinatie en reparatie der gemelde iluis waren gecommitteerd geweest, hadden vernomen, dat dezelve geen zwarigheid maakten, om genoemde fluis aan meenigvuldige, doch op eene behoorlijke wijze

Sluiten