Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 13 >

Districten of andere Huishou- Getal der Naamen der Gededelijke verdee- Stemmen. puteerdens. lingen.

Nieuwerkerk Zuid Schalkwyk i Stem.

en v'jfhuifen. Hairlemmerlie- Jaceb van der\Plaat.

den in de Waard. * Ar ie Rujgrek.

Tetterode Aal-

bertsbergenVo-2 —— —

gelenzang.

HofAmbagt. i — B- AUro^e'

Houtrijk en Po-j

^an8n' Ar ent Reesfent en

Raarsdorp. * 1 —Marten Kooy.

Sparendam. i

Spaarnwoude.

Schooten enScho- „ P; van Biest > en

tervlied. Hend- Bloem.\

Slooten Slooter jrent Reesfen. en

dijk Osdorp en 8 Marten Kooy.

de vrije G 'er. Rietwijk en Riet- j ______

wijker oord. Haarlemmer 1 . .

Vrijheid.

Voorts ten overftaan van gemelde Commisfie overgaande ter benoeming van eenen Prsefident, vice - Prasfident en twee Secretarisfen, naar inhoude der Aéte van Uitfpraak in de Zaaken van de fteeden Haarlem en Leyden ten eenre, en de Gedeputeerden van Ingelanden en Hoofd • Ingelanden van Rhijnland ter andere zijde in dato 17. Meij 1798. is, na opening der ftembillietten, bevonden benoemd te zijn:

Toe

Sluiten