Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tf f f»

gejiwoorr!;ffp''s zal zijn gearresteerd en in werking gehiaet; t^ar zo lang dit niet is gefchied, vertrouwi n u Co"-rrij,fien te mogen infteeren op de heilige en öngeféhoride onderhouding van het Rvglefeu. door .ie voormalige Hoogstgeconftitueerde Magt hun gegeeven."

,. En het is daarom , dat de refpective Commisfien . zo van Hoi.fd- Ingelanden, ris van Gei deputeerders van R iijnlands Ingelanden, zi? raet een volkomen vertrouwen op de jeqtntabele denkenswijze van den A^ent, zig aüdresfeeren aan voornoemden' Agent, en bij deze verzoeken, dat denzelve de bij voorfz. Misfive van 19. Sei tember 1798. aan Hoofd - Ingelanden gegeeven last % geiieve intetrekken , en buiten effect te ftellen, ten uien effefte, dat Rhijnlands Ingelanden die vrijheid, welke aan hun, en uit üe r.atuur toekomt, en bij net voorfz. Reglement is gegeeven e u-egekent, zonder verhindering mogen uitoeffcnen , en daar door alle verwarring, welke door het v; minderen van dat regt zal voortfpruiten , weide grp'ivenineerd, immers en zoo lang, totdat het generaahj Plan m werking zal zijn gebragt.''

„ In dat vertrouwen berusten de .Commisfien, en iluiten deze , na toewenfehing van

Heil en Broederfchap!

Den Hage den Uit naam van de beide

j8 junuanj 1799., Coaimisfien.V

Dat zij daar np hebben {ontvangen ide^hier op, Yplgenae rvienpie:

Sluiten