Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦<[ 20 >

reerd, ter Organifatie dezer Vergadering, welke zig ten dien dage , des Morgens ten 9 uuren in 't Gemeenelandshuis bevinden zal, ter ontvangst en examinatie der Lastbrieven; wordende hierom welgemelde Gedeputeerden verzogt , derzelver Lastbrieven tegen dien tijd, immers zoo fpoedig mogelijk, aldaar te doen bezorgen.

Wij verlaaten ons voor het overige op Ulieder medewerking, en hebben intusfchen de Eer, onder aanbod van Broederfchap, met alle Agting ons te noemen,

Ulieder heihvenfchende Medeburgers en Vrienden,

Hoofd' Ingelanden voornoemd!

In naam derzelve

P. van VEEN.

Leiden den 30Maart 1799.

liet vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Ver-

Sluiten