Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Handelingen der Vergadering va& (Gedeputeerden van ïngelandèn yan Rhijnland, gehouden in het Gemeenelandshuis binnen Leyden.

Op Woensdag den i. October 1800. Het zesde %aar der Bataaffche Vrijheid,

Deeze gewoqne Najaars - Vergadering, volgens de hier voorerf geinfereerde aanfehrijving van Hoofd-Ingelanden , zijnde bijeengeroepen; heeft eene Commisfie uit wdgejneld Collegie, beftaanéé uit de Burgers van Veen, van der Snoek én Drost, deeze Vergadering geopend, en aan dezelve gecommuniceerd, dat de bij haar ontvangen Credentiaalen der Gedeputeerden in behoorlijke orde bevonden waren; blijkens welken, tot deeze Vergadering zijn afgezonden:

Vit het Hoofd-DiftriSt No. 1.

t>i<'criéten of andere Getal der Naamen der Gede-: Huishoudelijke Ver. Stemmen. puteerden. deelingen.

Pieter van-Lefyyeld^ leiderdorp. 3 ftemmen. ^ £n Rhyfit

G&rrit van RAyn. B Kou-

Sluiten