Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 3 >

Uit het Hoofd-Diftrict No. I.

De Burger Jan van der Breggen*

Uit het Hoofd-Diftrict No. 5-

De Burger Arend Reesfen.

Uit het Hoofd-Diftrift Nci 4.

De Burger Mr. Everard Jacob van Royen.

Uit het Diftrict Leyden:

De Burger Boudewyn van Rees.

Uit het Diftrict Haarlem:

De Burger Ifaac Cornelis Sterk.

Uit het Hoofd-Diftrict No. 3

De Burger Cornelis Markant.

En uit het Hoofd-Diftrict Ne. 2.

De Burger Pieter Dozy.

Omm* en ten einde'op zoodanige tijdftippen, als ^Gecommitteerden zulks meest gefchikt, en met de SaSS van Rhijnlands Ingelanden best overeenkomftiF zullen oordeelen; het zi] dan br1 het \Segenwöordigen.i Lichaam des Bataaffche» VoiEg Jet zij m het Uitvoerend Bewind, en waar ot bi wSe'collegien of Perfoonj zulks; nodig yiin moete, al zoodanige demarches te doen, en XS tè maaken, als zij Gecommitteerden mèSt dringend en voegzaam achten zullen , om Welandengvan Rhijnland in het volle genot van alle derzelver Rechten van Verkiezing, hun b.i

Sluiten