Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 3

Ka. i.

Loot.

Grutte . - < 141-4.

Erwten . . , 131-8.

Witbrood . . 69 - 20,

Zout . • • 19-26.

Bierazyn ... 46-26.

Water • • . *v~7 - —

1485 - 20.

De foep, volgens dit recept toebereid, is voldoende om voor twaalfhonderd monden een goed middagmaal te bezorgen, bedragende elke portie omtrent 40. lootWie met twaalf monden eene proeve gelieft te neeroen, behoeft Hechts de opgegeven gewigten met 100 te divideeren, en zal dan bevinden., dat hy met eenige ftuivcrs verre komen kan.

Eenige duivers is gemeend, niet voor elke portie» maar voor de geheele foep, die een middagmaal voor twaalf monden oplevert.

De geheele kunst beftaat in de toebereiding, welke door den menfchenvriend, onder wiens beftuur het Werkhuis te Munchen, Hoofdftad van Beieren, ftaat, naauwkeurig voorgefchreeven is.

De grutte moet daags te vooren opgezet worden, even kooken, ter deegen toegcdektblyven tot's anderendaags, dan wederom zagtjens voortkooken. De erweten komen 'er niet in , dan op het laatst, zo veel tyd als nodig is, om ze gaar te krygen; zout enazyn nog laater. Het brood moet oudbakken zyn, in dunne fchyfjes gefneeden, en in de fcliotelsgedaan worden, om 'er de foep op te ftorten.

A 3 De

Sluiten