Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

De redenen van alle deeze voorfchriften zyn ïCwigti§ en verdienen de meeste oplettendheid in deezen

Het lang en zagt kooken van de grutte is de hoofdzaak; ten «nde de meestmppglyke hoeveelheid van voenfaame ftof faam te (lellen, en*geyoIgelyk 'metgeringe onkosten verre te reiken. De erwten komen'er. zo kat by, omdat ze anders hard worden, hetwelk echter hier te Lande mogelyk anders zou bevonden worden, en dus naar goedvinden te veranderen is Zouten azyn dienen, om deeze voedfaame fpys aan defmaakdeelente veraangenaamen, en kunnen door

worïen FeJ V^'T^11' °f ^ *ede vermeerderd worden. Het brood moet oudbakken Zyn, en niet jn de ketel komen, omdat de hardigheid van Zl zelve dient ter bevordering van het"lang kaat wen,

f 'm' ■- ■ , 7° - L°t

Er weten . . . 6 _ nQ

Aardappelen . . oon * ~p*

Brood . . 3|° ~ 8-

•Z°Ut ' ■ ' il ' l°6

Wynazyn . 6 ] ^

.Water • .'

_9_L_" 3°.

s 1$5 - aa

£eezef0ep, mede bereekend voor twaalfhonderd Vonden, levert dezelfde hoeveelheid eetwaren ou fe-ff niet eenife verandering h, de °P>

Het

Sluiten