Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

deeze oogmerken den Staat, der Maatfchappy, en

der Menschlykheid, veel waard zyn; maar ik ftel, dat een voornaam doelwit getroffen is, omdat, in de eerfte plaats voor het leven, en vervolgens voor een goed gebruik van het leven, ftaat gezorgd te

Worden.

Gaan wy nu, van de Armen, tot de Behoeftigen over, in den zin,dien wy aan deeze benaamingen gehegt hebben. Onder de Armen waren 'er zo gebrekkigen, dat zy, of niet konden werken, of maar weinig, zo dat zy hun levensonderhoud, of geheel, of gedeeltelyk moesten ontvangen; onder de Behoeftigen werkt een Huisgezin zo veel, als, in gewoone tyden, tot het levensonderhoud toereikt, en meer. De ramp voor de Behoeftigen beftaat noch in ziekte, noch in oudheid of jonkheid, noch in onvermogen, maar in de verduuring der levensbehoeften, mondkost, brandftoffen, kleederen, enz.,en daar in wordt voorzien, door middel van ontdekkingen, gefchikt, om de kosten, tot dit alles vereischt, op de helft, en op minder, te brengen. Hier komt geen geeven, geen bedoelen, te pas; maar het toebereiden van fpys, het maaken van vuurhaarden, het vervaardigen van kleederen en dekens, om dit één en ander, niet uit te deelen, als gefchenken, maar tot de geringe pryzen, die het kost, te verkoopen. Dan raakt het denkbeeld van Armen, van Bedeelden, geheel aan een zyde, en de vermogendfte man kon zo wel, by voorbeeld, op zyn brand een honderd guldens in het jaar uitwinnen, als de geringfte daglooner drie Huivers op zyn middagmaal fpaart. Zo ver ftrekt zig de gezigtseinder van den Graaf van Rumford uit, en daardoor wordt zyn werk onöntbeerlyk voor den Staatsman in het algemeen, en voor elk burger van den ftaat, van wat ftand pok, in het by zónder. Thans bepaalen wy ons tot

dat

Sluiten