Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

twee Huivers te befteeden, in de plaats van zes. En 'er komt nog meer aan, op het geen in dit begin van het werk ftaat te gefchieden, omdat dit begin gerin*is by het vervolg; dat hier nog maar van een enkele fpys een proef genomen wordt; dat, buiten deezen en andere fpyzen, nog de beide andere groote uitgaven van elk Huisgezin, tot de behoeftigften toe, namelyk, brand en kleeding, in aanmerking komen; en dat hier niet gewerkt wordt voor een gedeelte der Natie, de Armen, maar eerftelyk voor de Behoeftigen in den uitgeftrektften zin, dat is, naar een gezonde uitlegging, thans, voor het meerderdeel der Natie, en wyders zelfs, in een zekeren zin, voor de geheele Natie. Hoe gewigtig is tog, (de Staatsman overdenke en beflisfe) het ftuk van de dagjoonen, die, nog hooger ryzende, gelyk onvermeidelyk gefchieden moet, indien de duurte aanhoudt, ons verderf zouden voltooien, en die, op de tegenwoordige hoogte blyvende, daar tegen, ons op de gevaarlyke helling, altoos, ftaande houden, maar ook, laager vallende, het welk van deeze ontdekkingen te verwagten is,zo al niet thans, doch in het vervolg,ons nationaal beftaan aanmerkelyk verbeteren zullen.

Op de bovengclegde gronden zal ik het waagen, eenige voorflagen te doen, aan de Menfchenvrinden, onder myne Landgenooten, welke reeds deel genomen hebben aan inteekeningen, of genegen zouden zyn, om het nog te doen.

Hun oogmerk zal, naar myn inzien, best bereikt worden, wanneer zy het bepaald onderfcheid betragten tusfehen Armen en Behoeftigen, zo als dit hier boven gefteld is.

Met opzigt tot de Armen kunnen zy niet beter werkzaam zyn, dan door de bekendmaaking der Rumfordfche Economie, op het ftuk niet alleen van Spys, maar ook van Brand, Kleeding en Dekking ;

en

Sluiten