Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

D aar dit Gemeenebest zich tegenwoordig met het Rijk van Groot - Bnttannien in eenen Oorlog ingewikkeld ziet, die veel fchadelijker is, dan zij nog immer tegen dat Rijk h eft moeien voeren, is het hoogst noodzaakelijk, zo veel mogelijk, onderrict te zijn , niet alleen van den waar en Staat van deszelfs Oorlogs - Magt, maar ook en wel bijzonder van den wezenlhjken toejlund van deizdfs Pinantien.

Deeze waarheid is zo handtastelijk ■, en wordt zo algemeen erkend, dat wij, met genoegen gezien hebben, dat twee onzer Landgenooten zich beyverd hebben , om den aandagt van het Nederla.'idfche Publicq, op dit gewigtig onderwerp te vestigen j den eenen, door het Ver taaien van de Daaling en Val van het Sijsthema der Engelfche Finantiën, van T Paine; den anderen, door o,n het IVeikje van Morgan , wdarin , volgens den Tijtel, liet bedrieglijke des Engelfchen Finantie* Weezens , handtastelijk gemaakt wordt > té fohenken.

* 3 Aan-

Sluiten