Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

Aangemoedigd door diergelijke belangrijke Poogingen onzer Medeburgeren , overtuigd dat men een tapijt van alle kanten naauwkeurig befchouwen moet, ml men niet bedroogen , of in zijne bedoelingen te leur gepield worden , zetteden wij onslFerk des te ieveriger voort, naarmate wij, hier door, des te meer van deszelfs nuttigheid en nood-

zaakelijkheid overtuigd wier den. Want hot

zeer Lord Auckland geheel en al verfchilt van Paine en Morgan, en Hij zijn gevoelen op eene allemadrukkelijkfle wijze 3 minder door redeneering, die dikwils bedriegen kan, als wel door Daaden en. Proeven , die veel gewisfer gaan , verdeedigt, zo was juist dat verfchil van opinie sene reden temeer voor onze uitgave: gemerkt men daardoor des te beter in ftaat gefield wordt, om , na verhoor van de beide pleitende Partijen, een juist oordeel te velle.i, over een onderwerp, dat zo wel voor denJNederlandfchen Rentenier,als voor ^«Koopman, van het onberekenbaar/Ie belang is, en 't geen dus nauwkeurig onderzogt, en uit alle mogelijke Gezicht-Punten 3 befchouwd en waargenomen moet worden.

Voorts gelieve men nader ónderrigt te zijn,, van de eigent lijke S asten u en der twistende Partijen, te weeten, dat Morgan en Paine het daarin met den anderen eens zijn, dat de yerbaazende fchuld va»

En-

Sluiten