Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 >

Een vergelijkende Befchouwing, namentlijk, van deeze en geene algemeene Omftandigheden ia de twee Tijdperken van 1783 tot 1784. en van 1795 tot 1796: — voegende bij ieder Artikel zodanige aanmerkingen, die mij belangrijk en ter zaake voegende zullen voorkomen; terwijl ik de bijzonderheden zo diftintft en elk op zich zelve ftaande zal opgeeven, als doenelijk is, op dat men, zulks goedvindende, daarvan behoorelijke aantekening zal kunnen houden. —

Deeze Onderwerpen zijn ondertusfchen, in zeker opzicht , meer algemeen bekend geworden, niet alleen bij u Mijlords, maar ook bij een ieder in dit Koningrijk , door de bijzondere en mecnigvuldige opgaaven van de publique Rekeningen , welke, federt de tien laatlïe jaaren, te vóorfchyn gekomen , en met eene gulle openhartigheid , zonde; eenige agterhouding, waarvan de gefchiedenis van het Parlement geen voorbeeld opleevert, door den druk gemeen gemaakt zijn,

Ik heb het Jaar 1783 daarom gekozen, om dat dit het eerfte Jaar van den laatften Vreede was; en alzo gewisfelijk geen voordeel altoos heeft op het vierde Jaar van eenen Oorlog, die nog geen einde genomen heeft. Het is dat tijdftipMijlords! federt hetwelk onze Handel, Zeevaart, Manufactuuren, Inkomften eu Resfources trapsgewijze en van flap tot flap geklommen zijn, tot hunue teA 4 gen-

Sluiten