Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

genwoordige hoogte, die zonder voorbeeld is zonder afgebroken te zijn, door de omftandigher den, grootheid, krijgsverrigtingen en kosten van den tegenwoordigen Oorlog. — Een Oorlog Mijlords! veel gevaarelijker dan die, welke wij gevoerd hebben tegens de Vereenigde Magted van Vrankrijk, Spanje, Holland en Noord America; een Oorlog, in welke onze Vijanden al hun verr mogen uitputten, ja zelfs de eigene waardij van hunnen grond verfpillen; een Oorlog, eindelijk in welk zij opgeofferd hebben hun Finamie Weer zen, hun Koophandel en Bevolking, in de ongeT gronde en ijdele hoop, van hier door de middelen te vinden , om ons te gronde te doen gaan. Het eerfte Artikel heeft betrekking tot de publique Fpndfcn. —

De Prijs van de 3 pCt. Geconfolideerde Annuiteiten, ivas den 27 Jan. 1783 c£ 55

dito 2 Meij 1796 . - 66 Zodanig is het verfchil van den Prijs van onzen publiqueu Eigendom, ten voordeele van den tegenwoordigen tijd , en dat wel in een Land, het welk in de motie van den Marquis. befehreeyen wordt, als in zijn Handel en Scheepvaart aanmerkelijk ten agtcren raakende , uitgeput in deszeifs Resfources, wiens Gouvernement het vertrouwen der Natie verlooren heeft, en bij het welk een algemeene verwarring meer en meer.

voor

Sluiten