Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 )

bekend zijn, gebeuren moet, dat, in alle tijden van Oorlog, onze uitvoer naa die Landen, in wier nabuurfchap het Tooneel des Oorlogs geplaatst is, vermeerderen en toeneemen moet, zo is zulks alleen niet genoeg, om reden te geeven voor eene zo verbaazende vermeerdering van uitvoer naa Duitschland.

Die rijzing is nog meer dan gelijk aan de begrooting van onzen geheelen uitvoer, in tijden van Vreede, naa Holland, Vlaanderen en Vrankrijk, te zaamen genomen, en eenige Jaaren door den anderen geflagen.

Nu moet ik u Mijlords voordraagen het allerfterkfte blijk van onzen Commerciëlen 'voorfpoed. Ik doele op de befchouwing van den uitvoer van Britfche Manufa&uuren en tevens van buitenlandfche Produ&en. —

De waarde der Britfche Manufa&uuren, in 1783 uitgevoerd, was ' . oC 10,409,000

Dito van 1795 . . . 16,326,000

Dus vinden wij hier, in het Iaatstgemelde Jaar, een Jaar van Oorlog, vergeleeken met 1783, een Jaar van Vreede, een vermeerdering van uitvoer onzer Britfche Manufa&uuren , ter fomma van zes Millioenen e£ Sterlings. — En dit heeft plaats in een Land, dat bij de motie van den Edelen Marquis befchreeven wordt, als uitgeput

in

Sluiten