Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Welke waarhe dei) van dei Go.lsdieustzyi in die afdeelinj begrepen ?

Wat heet: aan God gelooven?

Welke 'zyn de Yoornaarafte gronden deezer overtuiging ?

8 I. AFDEELING.

Deeze afdeeling bevat de volgende waarheden welken in den Bybel duidelyk geleerd worden, en de Christen, uit dien hoofde, gelooven moet: — Daar is een God; dees God isalmagtig; Hy heeft niet alleen de waereld gefchapen, maar, Hy zorgt nog duurzaam voor dezelve; Hy is niet Hechts de Schepper, maar ook de Vader der waereld en der menfehen.

i

VAN HET GELOOF AAN GOD.

Aan God gelooven; heet: op vaste gronden overtuigd zyn, dat 'er een hoogst-almagtig Wezen is, 't welk de waereld heeft gefchapen en haar nog beftendig onderhoud en regeert.

De voornaamfte gronden van deeze overenging zyn: i) het beftaan van de waereld, in welke wy zo veele groote en verftandige inrichtingen gewaar worden, dat zy onmo*elyk anders dan door de werking van een seer magtig en wys Wezen kan ontftaan syn: 2.) de getuigenis der heilige fchryveren; maar voornaamelyk van Jefus en zyie discipelen.

Door

Sluiten