Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 t. AFDEELING.

haare opgewekte en verheerlykte ligchaamen. Het eene zowel als het andere word, uit dien hoofde , duidelyk in de Schrift geleerd ; en het geloof aan deeze geheele leeringe is een krachtige grond van aanmoediging tot een vroom en deugdzaam leven in deeze waereld.

Pred. Sal. 12. 7. Het ftof'moet wederom tot aerde keere als het geweest is: ende de geest weder tot Godt keere, die hem gegeeven heeft.

Joh. 5. 28. 29. Want de ure komt, in •welke alle die in de graven zyn zyne ftemme fullen horen. Ende fullen uitgaen, die 't goede gedaen hebben tot de opftandinge des levens : ende die 'i quade gedaen hebben tot de opftandinge der verdoemenisfe.

1 Pet. 1. 17. Ende indien gy tot eenen Vader aenroept den genen die fonder aenneminge des perfoons oordeelt na eens yegeliks werk ,foo wandelt in vreefe den tyt uwer inwooninge; dat is: in waare Godvrucht en vroomheid.

III.

Sluiten