Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 43

in de hemelen, waer uyt wy oock den Sa. jighmaker verwachten, [namelick'] den Heere Jefeim Christum: Die ons vernedert lichaem veranderen fal, op dat het felve gelyckformig worde zynen heerlyken lichame, na de werckinge waer door hy oock alle dingen hemfelyen kan onderwerpen.

Rom. 2. 6—11. Welke een yegelïk vergelden fal na fyne wercken: enz.

Dit geloof aan eene toekomende opftandinge van alle menfchen, tot een eeuwig leven, moet ons tot eene geftadigc deugdbetrachting aanfpooren, opdat wy de gelukzaligheid , den vroomen in dat leven beloofd, waardig en daarvoor bekwaam mogen worden; het moet onze harten van de al te groote verkleefdheid aan de waereld en haare lusten, reinigen, ons verlangen naar de toekomende gelukzaligheid vermeerderen , en onder het gevoel van het lyden deezes tyds ons getroost en ftandvastig moedig doen zyn.

2 Cor. 7. 1. Dewyle wy dan defe belof? ten hebben, geliefde, laet ons ons felven reynigen van alle befmettinge des vleeschs endt des geests.

I Joh. 3. 3. Ende een yegelick die deft

ho-

Waartoe moet

ilt gelooi' aan 2ene toekomende opftandinge van alle menfclien ten eeuwigen leven , de belyderen vanlefu» leere aanfpooren ?

Sluiten