Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 67

1. Cor. 14. 40. Laet alle dingen — met order gefchieden.

Heb. 13. 5. Zyt vergenoeght met het tegenwoordige.

Dat wy, vermydende alle eergierigheid, door het uiten van goede geneigdheden, en door loflykc daaden, ons moeten bevlytigen, dat anderen goed van ons denken en oordcclen , en daardoor meer en meer genegen worden, om ter bevordering van ons geluk mede te werken.

Gal. 5. 26. Laet ons niet zyn foekers van ydele eere.

Rom. 12. 3. Dat niemant wys en zy hoven het gene men behoort wys te zyn.

Philipp. 4. 8. Soo daer eenige deught is, ende foo daer eenigen lof is, dat felve bedenckt.

Dat wy, ten dien einde, in het byzonder, ootmoedig,befcheiden, en dienstvaardig zyn , en , integendeel, allen dartelen wandel, alle verkeering met ondeugende menfchen, en zelfs den fchyn des kwaads, vermyden moeten.

Eph. 4. x. 2. Wandelt — met alle ootmoedighcyt.

E 2 2 Petr.

Sluiten