Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 69 Matth. 26. 41. Waekt — op dat gy niet

in verfoekinge en komt. Eph. 5. 15. Siet — hoe gy voorfigtelyck

wandelt.

Rom. 12. 21. En wort van het quaet niet overwonnen.

Jefus en zyne apostelen waarfchouwen ons ook nog inzonderheid voor de volgende ondeugden, als: voor onmaatigheid in fpysen drank, en, voor alle dingen, voor dronkenfchap, onkuischheid,ledigheid, gierigheid, verkwisting , hoogmoed , wellust , cn huigchclaary.

Eph. 5. 18. vergeleken met

Luc. 21. 34. Wacht u felven, dat uwe herten niet feeniger tyt bezwaert en worden met brasferye, ende dronckenfchap.

Eph. 5. 3—5. Hoererye ende alle onrey. nighcyt, ofte gierigheyt, ende laet oock onder u niet genaemt werden. Enz.

Luc. 15. 11—17. Zynde de gelykenis van den verloren zoon.

Rom. 13. 14. Verforght het vleesch niet

tot begeerlickheden. En Christus

waarfchouwing voor huigchelaary vinden wy by Matth. 6. 1—5. en by Luc. 18. 9—12.

E 3 Zy-

Voor 'welke ondeugden,inzonderheid , waarfchouwen Jefus en zyne apostelen ?

Sluiten