Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat zyn ftichtelyke gezangen ?

Wat is,rnet'opzigt tot deeze vroorae oefening der godzaligheid,in acht te neemen ?

II.

96 III. AFDEELING.

Stichtelykc gezangen zyn de zulken, die niet alleen algemeen verftaanbaar of bevatlyk, maar ook zodanig ingericht zyn, dat zy, door daarin uitgedrukte grondftellingen van den Godsdienst, goede en deugdzaame gewaarwordingen en geneigdheden in de ziel voortbrengen en onderhouden.

Zulke ftichtelyke gezangen moet de vroome Christen, wanneer hy 'er de bekwaamheid toe heeft, fomtyds, tot opwekking zyner aandacht, in de byzondere huislyke Godsdienstoefeningen, zingen; maar tevens daarby ook zorg draagen, dat het hart 'er in deelt, en dat de uitvoering op zulk eene wyze gefchied, dat men hem niet zou kunnen verdenken alsöf hy enkel den fchyn van een Godzalig voorkomen zocht te hebben.

Sluiten