Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE STUK. 105

Want foo dickwils als gy dit broot fult eten, ende defen drinckbeker fult drincken, foo verkondight den doot des Heeren, totdat hy komt.

De bedoeling, tot welke Jefus dit gebruik inftel de, is , derhalve, geene andere dan deeze: zynen dood in gedachtenis te . houden; of, gelyk Paulus zich uitdrukt: de dood van Jefus Christus in het openbaar te verkondigen.

Niet alleen de wyze, op welke Jefus zelf over deeze bedoeling, by de inftelling van dit gebruik, zich verklaart, maar ook de genoemde uitdruklyke betuiging welke de apostel Paulus deswegens doet, gelyk mede de herhaaling van hetzelve door de apostelen na Jefus hemelvaaart, en, in 't algemeen , in de eerfte Christelyke gemeenten, maakt het volkomen zeker, dat dit gebruik door alle Christenen, in alle tyden , moet onderhouden worden.

Luc. 2,2. 19. Doet dat tot myner gedachtenisfe.

1 Cor. ir. 26. Verkondight den doot des Heeren 3 'tot dat hy komt.

Handel. Apost. 2. 42—46. 47. Sy waren volherdende — in de brekinge des broots, enG 5 de

Wat is dan de eigenlykè bedoeling van dit gebruik^

Wat vloeit voort uitdewvze,waaröpJefusen Paulus zicli over de bedoeling deezer inftelling verklaaren ?

Sluiten