Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C lo )

ik overreede de Geneesheeren en Heelmeesters, zoo Franfchen als Italiaanen of Grieken (i). om de Inenting in praótijk te brengen, en mij hunne waarneemingen mede te deelen; wij deeden deeze bewerking meest zonder voorbereiding en zonder andere voorzorgen als te onderzoeken of het voorwerp gezond was; eindelijk kwam ik zoo ver dat ik eene lijst maakte van meer dan negen honderd Ingeënte perfoonen, die allen volmaakt herfteld werden', behalven een kind van vijftien i zestien Maanden, hij wie de eer= fte tandjes nog niet te voorfchijn waren gekomen. De Geneesheer meende, op aanzoek der ouders, niet tegenftaande dit buitengewoon geval, echter de Inenting te kunnen waagen , waarin hij zeer te berispen was; want hij behoorde bedagt te hebben, dat de koorts bij het uitkomen der pokken op dien zelfden tijd ook het uit* komen der tanden zou te weeg brengen; dit gebeurde ook inderdaad: het kind, dat zwak was, kon deeze dubbelde pooging der natuur niet uitftaan, en het bezweek agt of tien dagen na het uitkomen aan de gevolgen eener diarrhé, die men niet kon tegengaan»

In

(i) Het is bekend, dat 'et eene Griekfche volkplanting in de Stad Ajaccio is.

Sluiten